cj    nj    aj   
K a r e l   V o n d r á č e k 

M a l í ř  a  g r a f i k . 

Zabývá se volnou tvorbou (olejomalby, akvarely, kombinované techniky), typografickým a grafickým designem, písmařskou tvorbou a fotografií. Zúčastnil se několika přehlídek v oblasti užité grafiky a typografického designu (např. Soudobá písmařská tvorba v Galerii D v Praze 1981, výstavy Obal roku, kde získal několik ocenění, světová přehlídka obalů v USA, na níž získal i cenu World Star 1997).
Svou volnou tvorbu představil od roku 1982 na čtyřiceti samostatných výstavách doma i v zahraničí a na mnoha společných výstavách.
 


 akvarely
 krajinomalba
 abstraktní malba


 písma
 ilustrace
 tiskoviny


 fotografie